Dizinler

Psychiatry and Behavioral Sciences (PBS) , 2011 yılından beri yılda dört sayı olarak çıkar; hakem değerlendirmesinden geçen makaleleri İngilizce olarak yayınlar. Psychiatry and Behavioral Sciences’da öncelikle iki uçlu bozukluk, tek uçlu depresyon ve anksiyete bozuklukları alanında deneysel, temel ve klinik bilimlere ait yazılara yer verilir.

Psikiyatri, psikoloji, nöroloji, farmakoloji, moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji, nörokimya ve ilgili bilim dallarında çalışan uzmanlar, asistan doktorlar ve bilim insanlarını hedefler.

PBS, dünyanın her yerinden araştırmacıların makalelerini kabul eder. Bununla birlikte Türk araştırmacıların bulgularını paylaşma ve Türk bilim insanlarını uluslar arası bilim topluluklarına tanıtma amacı öncelik taşır.

PBS, ulusal ve uluslararası dernekleri ve kişileri hedefleyen bilimsel bir dergidir. Daha önce yayınlanmış makaleler derginin web sitesinde (http://www.pbsciences.org/tr/Default.aspx) yer alır. Her bir sayı üniversite kütüphanelerine ve meslektaşlara ücretsiz olarak dağıtılır.

Psychiatry and Behavioral Sciences (PBS) aşağıdaki indeks ve veritabanlarında yer almaktadır.

Emerging Sources Citation Index

EBSCO Academic Search Complete

Ebsco TOC Premier

EBSCO Academic Search Elite

EBSCO Academic Search Premier

Academic Keys

ScopeMed

Index Scholar

Cabell's Directory

Google Scholar

Ulrich's Database

Open J-Gate

Journalindex.net

Journal TOCs

Proquest Psychology

Proquest Central

Proquest Hospital Collection

Proquest Health and Medical Complete

Proquest Nursing and Allied Health Source

Worldcat

Genamics

Researchbib

Hinari

Dergipark

Türk Psikiyatri Dizini

Türk Medline

Türkiye Atıf Dizini

Akademik Dizin

CampusCity

HYU Discovery

JournalMessanger

Pubget

Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License