Kapsam ve Hedef

Psychiatry and Behavioral Sciences (PBS), Psikofarmakoloji Derneği tarafından 2011 yılından itibaren hakemli olarak yılda 4 sayı olarak yayınlanan ve hızlı yayın politikasını şiar edinmiş bilimsel bir dergidir. Psychiatry and Behavioral Sciences (PBS) , ulusal ve uluslararası çapta okurlara erişmeyi hedefler ve dünyanın her yerinden yazarların gönderdikleri makaleleri değerlendirmeye alır. Uygulamalı ve temel nörolojik bilimler ve ilgili disiplinlerde klinisyen ve bilim insanlarının orijinal çalışmalarına öncelik verir. Psychiatry and Behavioral Sciences (PBS) , psikiyatri, psikoloji, nöroloji, farmakoloji, moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji, nörokimya ve ilgili bilim dallarında çalışan uzmanlar, asistan doktorlar ve bilim insanlarına yönelik yüksek bilimsel kalitede araştırmalar yayınlar.

Psychiatry and Behavioral Sciences (PBS); psikiyatri ve davranış bilimi gibi önemli alanlarda klinik, deneysel ve temel bilim dallarında çalışan bilim insanlarının güncel ilgi alanlarına ilişkin konulara yer verir. PBS, temel bilimler ile klinik uygulama arasında etkin bir köprü işlevi görür. Bu dergi kapsamıyla ilgilenen tüm kişiler, ulusal ve uluslararası dernekler ve kuruluşlar herhangi bir abonelik ücreti ödemeden dergimize erişebilirler.
Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License